Doprava

Doprava zdarma

Při objednávce nad 999 Kč bez DPH

Vše skladem

Produkty skladem

Více jak 3500 položek k okamžité expedici

Doprava do 24 hod.

Dodání následující pracovní den

K objednávkám po ČR

100% Bio

100% BIO

Garantujeme kompostovatelnost

Fakta a mýty ......

24.05.2019

 Fakta a mýty ......

V rámci naší aktivity se nechceme soustředit pouze na propagaci našich produktů, ale i na edukativní a osvětovou činnost v oblasti řešení plastové problematiky.

Prioritou pro nás je, aby se veřejnost začala orientovat na trhu biologicky rozložitelných materiálů.

S blížícím se zákazem jednorázových plastů se stupňuje napětí na trhu a začínají se objevovat i nekalé praktiky některých distributorů a výrobců.  Tyto dezinformační praktiky klamou koncového zákazníka a v konečném důsledku vrhají na celý trh ošklivý stín.

Největším problémem, který nahrává těmto praktikám je nepřesná právní definice základních pojmů z oblasti biodegradability (rozložitelnosti).

Společně si zodpovíme nejdůležitější otázky z této oblasti.

Jaký produkt mohu označit jako biologicky rozložitelný?

Biologicky rozložitelný produkt je pouze ten, který se v přírodních podmínkách rozloží bezezbytku například na biomasu.

Co jsou bioplasty?

Bioplasty jsou látky s podobnými užitnými vlastnostmi jako mají plasty, ale jsou vyrobeny z biomasy. Dělíme je na čtyři skupiny

  1. Biologicky degradabilní tzv. bioplasty vyrobených na obnovitelné (biologické) bázi
  2. Biologicky degradabilní tzv. bioplasty vyrobených z fosilních zdrojů
  3. Kompostovatelné bioplasty
  4. Bioplasty na biologické bázi neboli vyrobené z obnovitelných zdrojů

Bioplasty nejsou konvenční plasty s příměsí biologických látek.

Co je cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika je strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalým uzavíráním toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech oponuje našemu stávajícímu lineárnímu systému, kde suroviny jsou přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo odvezeny na skládku. (zdroj. https://incien.org)

Na co rozpadá materiál vytvořený z biomasy?

Za ideálních podmínek se biomasa rozpadá na CO2 a H2O. Jako sekundární efekt vzniká teplo. Rychlost rozpadu za normálních podmínek však není taková, aby ovlivnila okolní teplotu.

Jsou předmětem restrikce i bioplasty vyrobené z PLA ?

Ano, kromě konvenčních jednorázových plastů Evropská unie zakazuje i výrobky z PLA. Je to z důvodu podvodného chování některých výrobců produktů z PLA, kteří dále materiál  modifikovali tzv. Žíháním (CPLA), aby měl stejné vlastnosti jako konvenční plasty (teplotní odolnost, tvrdost atd.) Tímto se změní struktura celého materiálu a materiál se již nerozpadá na biomasu jako u původního materiálu, ale rozpadá se na tzv. plastový prach (rozklad trvá až 500 let), který EU naprosto správně považuje za extrémně nebezpečný. Tento prach se totiž dostává do našeho organismu zpět skrze potravu.

Co to znamená, že je výrobek kompostovatelný ?

Kompostovatelnost výrobků můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

  1. Kompostovatelné v průmyslovém kompostu
  2. Kompostovatelné v domácích podmínkách

Evropská unie naznačuje ve své směrnici, že do budoucna bude akceptovat jenom takové materiály, které budou rozložitelné v domácím prostředí nebo ve volné přírodě či na skládce odpadu. Svoz výrobků, které se rychle  rozloží pouze v průmyslovém kompostu je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Především proto, že nutnost selekce mezi odpady a následné svážení na kompost jsou logisticky i ekologicky naprosto nevyhovující.

Proč se  jednorázové plasty nenahradí vlastními příbory například z kovu?

K naprostému nahrazení jednorázových plastů by byla nutná změna chování koncového uživatele a to vzhledem k naprosté závislosti na plastech je nepravděpodobná varianta.

Navíc jsou obory, kde jednorázově plasty půjdou nahradit jen velmi složitě zejména kvůli bezpečnosti a hygieně (aerolinky, farmacie, festivaly).

Jsou odpovědí na restrikci EU výrobky z materiálů, které již známe(např. dřevo)?

Schválená evropská směrnice tyto výrobky nezakazuje. Jejich masivní výroba a distribuce však má své úskalí. Například výrobky z primárního dřeva (příbory,misky, talíře) si sebou nesou to břímě, že při masové výrobě budeme řešit otázku masového kácení stromů, což je srovnatelný problém s plastovou krizí. Navíc většina materiálů podobná dřevu není aplikovatelná pro masovou výrobu a cena koncového výrobku je většinou několikanásobně větší než v případě konvenčních plastů. Z toho důvodu řetězce rychlé občerstvení nikdy na tuto alternativu nepřistoupí a budou hledat alternativní materiály.

Je možné příbory z rozložitelných materiálů umýt a znovu použít?

Technicky to určitě možné je. Tyto výrobky by ale měli být určeny k okamžitému jednorázovému použití. Výrobky, které deklarují, že jsou 100% rozložitelné, by měly být po otevření okamžitě použity. Většina rozložitelných materiálů prochází tzv. aerobním rozkladem (rozklad za pomoci mikrobiálních látek). To znamená, že okamžitě po otevřením balení napřiklad příborů se produkty začínají okamžitě rozkládat a ztrácet užitné vlastnosti. (teplotní odolnost,pevnost atd.)

V obchodní řetězci jsem našel na obalu, že je výrobek 100% rozložitelný.

Můžu si být jistý, že nejsem klamán?

Pro koncového zákazníka informace, že je výrobek stoprocentně rozložitelný není nejdůležitějším údajem. I plastové výrobky se přirozenou cestou rozpadnou na plastový prach, sice za 500 let, ale rozpadnou. Důležitou informací pro zákazníky musí být z čeho produkt vyroben a jestli je určen pro průmyslový nebo domácí kompost. Nejčastěji v obchodních řetězcích vídáme bohužel produkty, které deklarují rozpad, ale už neuvádí povinnou certifikaci. Proto se nám může stát, že hodíme výrobek do domácího kompostu a budeme se na něj ještě pár let dívat. V případě, že chceme zvolit dlouhodobě udržitelnou cestu, měli bychom zvolit ověřené zkušené distributory jako jsou www.gastro-obaly.cz .

Rubriky blogu

Štítky

MzA5MjA4YW