Produkt je považován za biodegradabilní pokud se může rozložit na CO2, vodu a biomasu biologickými procesy - například aktivitou mikroorganismů nebo enzymů. Hlavním bodem zde je to, že takový produkt se rozloží na základní molekuly CO2 a H2O. Pokud toto není splněno, mikročástice se dostávají do okolního prostředí, s možností potenciálně způsobit velké škody. Je nutné podotknout, že biodegradabilní není to samé co kompostovatelné. Rozhodující je časové hledisko. Například, produkt kterému trvá 100 let aby se rozložil na základní molekuly může být biodegradabilní, ale aby bylo možné jej označit za kompostovatelný musí se za správných podmínek rozložit do 90 dnů. Produkty vyrobené z biodegradabilních materiálů je tedy lepší vyhazovat do recyklovatelného odpadu. Pro další informace sledujte další naše články o recyklaci.