Pořadatelé a městská část venkovních akcí či festivalů mohou doporučit jaké gastro obaly používat, ale nemohou zakázat EU schválné gastro obaly na potraviny či nápoje. Tedy nemohou zakázat ani plastové kelímky, které budou obsahovat EU označení (logo želvičky, informaci že kelímek obsahuje plast).

Transparentní plastové PET či GPP kelímky jsou vládou schválené používat a jediná změna se týká označení kelímků. Na kelímku musí být pouze vyznačeno, že obsahují plast a lze je i nadále používat.

Pro více přesných a pravdivých informací jsme pro Vás vybrali nejdůležitejší části ze směrnice EU 2019/904.

Znění ze směrnice EU 2019/904 - Prodávat neoznačené plastové kelímky, PLA kelímky - kukuřičný škrob, papírové kelímky s PE či PLA nástřikem se už nesmí a to od 3. července 2021. Do 4. července 2022 bylo možné uvádět na trh výrobky opatřené nálepkou. Od 4. července 2022 už ovšem musí být značka vytištěná nebo vyražená přímo na výrobku.

Na kelímky z PLA nástřikem (a veškeré výrobky z bioplastů) se povinnost označování také vztahuje!
Většina takových "kompostovatelných" materiálů opravdu obsahuje plast, ale nikoliv z ropného zdroje. Většinou se jedná o tzv. bioplast , nejčastěji PLA gastro obaly. Nicméně ten splňuje definici unijních předpisů o plastech a povinnosti značení, jelikož je vyráběn za použití chemických procesů. Tedy takový výrobek musí mít označení "plast ve výrobku - želvička".
Co se týká kompostovatelnosti, zde se jedná o zavádějící označení. Zákazník dostane informaci, že může kelímek zkompostovat. Nicméně tyto výrobky bioplastů se většinou nedají kompostovat jinak než v průmyslové kompostárně. Tedy za podmínek, kterých v běžné domácnosti nedosáhnete.
Další věc je schopnost systému takové kelímky v odpadovém toku zachytit a dostat je do průmyslové kompostárny.

 
Podle §3 čl. 1 se plastem "rozumí materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků. Plastem není materiál tvořený chemicky neupravenými přírodními polymery."

Podle §8 čl. 1 "výrobce zajistí, aby každý vybraný plastový výrobek uvedený v části B přílohy k tomuto zákonu, který uvádí na trh, byl opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které zajistí..."

Jak je to s reusable - znovu použitelné gastro obaly - opakovaně použitelné nádobí ?

Směrnice 2019/904, ze které zákon o omezení dopadu jednorázových plastů vychází, definuje „plastovým výrobkem na jedno použití výrobek, který je vyroben zcela či částečně z plastu a který není vyroben, navržen či uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly s tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění nebo opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen.
Příručka Evropské Komise k této směrnici dále uvádí, že o opětovném použití výrobku by měl rozhodovat produktový design výrobku a „očekávatelný funkční život“ výrobku, tedy jestli je zamýšlen, navržen a uveden na trh tak, aby mohl být vícekrát použit, aniž by se změnily jeho fyzikální nebo chemické vlastnosti během jeho čištění, mytí nebo opravování.

Nelze se vyhýbat zákonné povinnosti (zákazu) jednoduše tím, že se na výrobek vyrazí "reusable" a z jednorázového výrobku se „udělá“ opakovaně použitelný, Když plastové příbory nebo brčka následně nejsou vybírány, umývány a znovu používány, ani nejsou odnášeny spotřebiteli k dalšímu použití, ale končí v koši jako odpad, stejně jako dříve. Tzn. způsob nakládání s výrobkem po použití zůstal nezměněn. A tyto praktiky bohužel využívá konkurence.

Dávejte proto pozor, co opravdu nakupujete, zda se opravdu nejedná o plast, který je "předělaný" na opakovaně použitelný. Prodejci se ani nestydí uvádět, že plastové brčko je znovu použitelné reusable - takto opravdu ne plastové brčko je pouze plast, který je navíc zakázaný uvádět na trh. Pokuta hrozí nejen prodejci, ale bohužel i Vám gastro provozům. Proto opravdu zvyšte svoji pozornost při koupi plastových gastro obalů.

Pro lepší orientaci seznam zakázaných plastových gastro obalů či produktů ze kterých nelze "udělat" znovu použitelné -

Seznam vybraných plastových výrobků, které již nelze na trh uvádět:
1. Vatové tyčinky, na které se nepoužije právní předpis upravující zdravotnické prostředky8).
2. Plastové příbory (plastové vidličky, plastové nože, plastové lžíce, plastové lžičky, jídelní hůlky).
3. Plastové talíře.
4. Plastová brčka, na která se nepoužije právní předpis upravující zdravotnické prostředky8).
5. Plastová nápojová míchátka.
6. Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček.
7. Nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem nebo bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou
a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,
b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a
c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.
8. Nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček.
9. Nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček.

Jak vyplývá z bodu 7 nádoby na potraviny z EPS nelze dále prodávat.

Zákaz prodeje plastových brček pokud jde o plastová brčka na ty se zákaz prodeje vztahuje také. PLA  brčka jsou také považovány za plast a také se na ně vztahuje zákaz prodeje. Plastová znovu použitelná - opakovaně použitelná - reusable brčka jsou také zakázána. 

Zákaz prodeje plastových příboru - znovu použitelných - opakovaně použitelných - pokud jde o plastové příbory na ty se zákaz prodeje vztahuje také. Plastové znovu použitelné - opakovaně použitelné - reusable příbory jsou také zakázány. 

Které gastro obaly na potraviny či nápoje tedy zvolit jako náhradní variantu?

Nekupujte zbytečně drahé rPET kelímky (jsou pevnější a dražší) či PLA kelímky z kukuřičného škrobu (vydrží pouze do 40°C - v létě nevhodné na skladování). V nabídce naleznete GPP plastové kelímky s EU označením, že obsahují plast a jsou nejlevnější variantou. Kelímky jsou ekologické lze je 100% recyklovat. Všechny tyto materiály stejně musí být označeny EU logem "želvičkou" že obsahují plast, tak proč nekoupit levnější variantu?

Které příbory místo plastových příborů či podvodně označených opakovaně použitelných plastových příborů?

V nabídce naleznete WPC - (wood plastic composite) kompozitní materiál ze dřeva a polymeru, které jsou opravdu znovu použitelné. Dřevěné příbory, příbory z biodolomeru, PLA příbory

Které talíře místo plastových talířů?

Náhradní varianta za plastové talíře papírové talíře, talíře z cukrové třtiny.

A co papírový kelímek na kávu?

První varianta: papírový kelímek s PE nástřikem (polyethylenový nástřik):  je povinnost značit EU logem s želvičkou - znamenající plast ve výrobku  

Jedná se sice o nejlevnější variantu papírových kelímků, které lze i nadále používat (pod podmínkou potisku EU loga s želvičkou), ale obsahují plast. 

Odkaz na tyto papírové kelímky s EU označením naleznete zde 

Druhá varianta: papírový kelímek s PLA nástřikem (Polylactic acid): 

Polylactic acid, neboli kyselina polymléčná je bio plast vyráběný z rostlinného škrobu, s podobnými vlastnostmi jako plasty vyráběné z ropy. Kyselina polymléčná je sice kompostovatelná, ale pouze v průmyslových kompostárnách nad 50°C. A tudíž kelímek také musí být označen EU logem s želvičkou 

Odkaz na tento druh kelímku v bílé barvě zde

Odkaz na tento druh kelímku v hnědé barvě zde

Třetí varianta, kterou se konečně dostáváme na 100% BIO kompostovatelný papírový kelímek, je kelímek s přírodním nástřikem z pryskyřice:

Tyto kelímky neobsahují žádný plast či PLA a ani neobsahují žádnou příměs ropyJedná se o jedny z mála kelímků, které mají kompostovatelnou tukovou bariéru, tudíž neprotečou a zárověň jsou 100% BIO. Tyto kelímky nemusí být označeny EU logem s želvičkou ! 

Jsme jediným dodavatelem těchto kelímků v ČR - Jděte po správné značce a přidejte se k nám!

Odkaz na tyto 100% BIO kompostovatelné kelímky naleznete zde

A poslední varianta, kelímky bez nástřiku - pouze 100% papír:

Tyto kelímky jsou 100% BIO a kompostovatelné. Nemusí být značeny EU logem s želvičkou.

Odkaz na tyto 100% BIO kompostovatelné kelímky naleznete zde